Civiel en Cultuurtechnische Werken De Gier BV

Samen iets bereiken!

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid

Met deze pagina op de website van CCW De Gier BV brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het  CO₂-beleid binnen ons bedrijf. 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. 

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. 

De Hollandse IJssel BV, waarvan CCW De Gier BV een werkmaatschappij is, zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

 

A | INZICHT

De Hollandse IJssel BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). 

 

B | REDUCTIE

De Hollandse IJssel BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

 

C | COMMUNICATIE

De Hollandse IJssel BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

 

D | PARTICIPATIE

De Hollandse IJssel BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dit het initiatief van Cumela Nederland: Sturen op CO2.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

 

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van De Hollandse IJssel BV:

 

Publicaties in 2020

• CO2-reductieplan V4

• CO2 Management Plan V4

• Communicatiebericht 2020-1

• Communicatiebericht 2020-2

Publicaties in 2021

• CO2-reductieplan V5

• CO2 Management Plan V5

• Communicatiebericht 2021-1

Communicatiebericht 2021-2

Publicaties in 2022

• CO2-reductieplan V6

• CO2 Management Plan V6

• Communicatiebericht 2022-1

Communicatiebericht 2022-2

 

 

Certificaat

• Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5